Dere som søker nye lokaler kan se her

__________________________________________________________________________________________________________

Kalenderen viser hva som er tilgjengelige øvingstider for band.

Forklaring til følgende meldinger i kalenderen:

  • "Øving 17-20 Ledig" - Dette betyr at minst ett av øvingsrommene er ledige.
  • "Øving 20-23 Ledig" - Dette betyr at minst ett av øvingsrommene er ledige.
  • "Øving 20-23 Opptatt" - Dette betyr at ingen av øvingsrommene er ledige.
  • "Øving 20-23 Opptatt" - Dette betyr at ingen av øvingsrommene er ledige.
  • "Øving 10-23 Etter avtale" - Dette betyr at vi har noe ledig, men leie kun etter avtale.