Dere som søker nye lokaler kan se her

__________________________________________________________________________________________________________

I fjerde etasje har vi 1 øvingslokale, ti atelieer og ett verksted.

Ingen av lokalene er per i dag ledige.