Dere som søker nye lokaler kan se her

__________________________________________________________________________________________________________

I tredje etasje har vi ti atelieer, ett kontor og ett verksted.

Ingen av lokalene er per i dag ledige.